O FIRMIE

Biuro Geodezji i Wyceny Nieruchomości „GEOTAKSA” zajmuje się kompleksową obsługą nieruchomości. Od 2002 roku świadczymy usługi geodezyjne oraz usługi związane z określaniem wartości nieruchomości dla różnych celów. Od 2012 roku rozszerzyliśmy ofertę o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Najczęściej pomagamy naszym klientom znaleźć działkę, która spełni ich wymagania. Ponadto pomagamy w procesach inwestycyjnych działając kompleksowo, oprócz usług znajdujących się w naszej ofercie pomagamy wybrać pracownię projektową, pozyskać finansowanie inwestycji oraz zapewnić dostawę materiałów budowlanych. Na każdym etapie świadczymy naszym klientom doradztwo w zakresie przepisów prawnych dotyczących nieruchomoœci oraz współpracujemy z wybranymi Kancelariami Radców Prawnych i Notariuszy.

Nasze motto to terminowa i kompleksowa obsługa klienta gwarantująca jego satysfakcję i powodzenie inwestycji.

Właściciel biura - mgr inż. Szymon Besuch - posiada uprawnienia państwowe w dziedzinie geodezji i kartografii (uprawnienia zawodowe GUGiK Nr 18747) oraz tytuł rzeczoznawcy majątkowego (uprawnienia państwowe w zakresie szacowania nieruchomości Nr 3784). Jest biegłym przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach oraz członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych działającego w ramach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Czynności zawodowe pośrednictwa w obrocie nieruchomościami prowadzi licencjonowany Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami mgr Dariusz Rudzki (numer licencji 15592)

Połączenie wiedzy i warsztatu geodety, rzeczoznawcy majątkowego i pośrednika w obrocie nieruchomościami pozwala na kompleksowe spojrzenie na nieruchomość jako przedmiot władania.

W szczególności specjalizujemy się w wykonywaniu usług na styku geodezji i gospodarki nieruchomościami, takich jak podziały i rozgraniczenia nieruchomości czy regulacje stanów prawnych oraz doradztwo w zakresie gospodarowania nieruchomościami. W obrocie nieruchomościami specjalizujemy się w wyszukiwaniu gruntów dla naszych klientów.

Google+